İştahsız Çocuk MAKALE

Her çocuğun yeme alışkanlıkları farklı olabilir. İştahsızlık yemek yemeye karşı isteğin az olması olarak tanımlanmaktadır. İştahsız çocuğun yaşına göre büyüme ve gelişmesinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıntılı fizik muayene yapıldıktan sonra eğer gerekli görülürse laboratuvar incelemeleri istenebilir. Sonuçta aile ile ortak bir plan yapılarak sağlıklı ve dengeli beslenme ilkelerinin uygulanması gereklidir.Diğer Makale Başlıkları