Ateşi Olan Çocuğa Yaklaşım MAKALE

Ateş acil servis ve poliklinik başvurularının en önemli nedenidir. Aileler sıklıkla çocuklarda ateşli havale görülebileceği endişesi taşımaktadırlar. Ailelerin ateş korkusunu yenebilmeleri için sağlık personeli tarafından iyi bilgilendirilmeleri gereklidir.

Rektal, ağız, timpanik (kulak zarından), koltuk altından ve deriden ölçüm yapan cihazlar kullanılmaktadır. Rektal ısı ve ağızdan ölçüm 38 oC, koltuk altı ölçüm 37-37,4 oC, timpanik ölçüm 37 oC, deriden ölçüm 38 oC üzerine geçince ateş olarak değerlendirilmelidir. Ateş ölçüm yöntemleri bebeğin ayına göre farklı olabilir. En güvenilir yöntem konusunda hekimden bilgi alınmalıdır. Tek bir kez yapılan ölçüm güvenilir değildir tekrarlayan ölçümler yapılması gereklidir. Özellikle ilk 6 ayda bebekler ateş saptandığı zaman bebeğin hekim tarafından muayene edilmesi önemlidir.Diğer Makale Başlıkları